FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

Heldagsseminar 2.september: myldring i mellomrommet
Overlyssalen, Kunstmuseet KUBE
kl. 11:00 – 16:00 "Finnes det ukrenkelig arkitektur og rom? Kan institusjoner med et særskilt ansvar likevel gjøre endringer som påvirker slike bygg og arealer?" Jugendstilsenteret har et nasjonalt ansvar for å bidra til at jugendstilbebyggelse – i Ålesund og i landet for øvrig – skal ivaretas og beskyttes mot utilbørlig inngrep og hodeløs endring. I sitt vesen var Jugendstilen eksperimenterende og åpen for det nye og moderne. Jugendstilen var et kunstnerisk og arkitektonisk brudd med det bestående som også filosofisk åpnet opp for det kreative og handlende mennesket. Derfor kan man spørre seg om det er slik at all endring i eller rundt jugendstilarkitektur nødvendigvis er feil?”Vern gjennom bruk” og ”det levende kulturminne” er vår tids aksepterte form for kulturminnevern. Med det som rettesnor har Stiftelsen Kulturkvartalet det siste året startet arbeidet med å se på eget behov for utvikling innenfor eget område. Vi ønsker å se på muligheten for et markert mottaks- og publikumsområde med høy arkitektonisk kvalitet i museets mest besøkte område: mellomrommet mellom de to massive steinbyggene. Vi ga derfor en utfordring til fire arkitektkontorer om å fremme forslag til hvordan Mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE kan tenkes å bli brukt for å løse noen av de mange publikumsutfordringene museet som helhet har. Utfordringen som ble gitt var å skape en synlig og attraktiv inngang og et myldreområde uten å gå på akkord med etablert arkitektur, uten å gjøre utilbørlige inngrep, uten å stenge mellomrommet for det gående menneske. Samtidig ønsket vi oss samtidens arkitektoniske og kunstneriske opplevelse i et utsiktspunkt mot byen. Et grep som vi kunne bygge videre på i utviklingen av hele kvartalet som et reaktivert, opplyst, menneskevennlig og pulserende kunst- og museumskvartal. Arkitektene arbeidet med dette i to dager hver, og på slutten av dag to presenterte de sine skisser og forslag. Disse er videre presentert i utstillingen BYEN - Ålesund: 10.000 meter med muligheter, og på dette seminaret vil arkitektkontorene selv presentere og diskutere sine forslag. Program for dagen: 11.00 - 11.15 Velkomst og innledning ved Gro Kraft - "Myldring i melllomrommet" - hva og hvorfor. 11.15 - 12.00 Innlegg ved Mathilde Sprovin: "Liten og kompakt, museal og verneverdig – bymiljø i endring".  Mathilde Sprovin er utdannet kunsthistoriker fra Universitet i Oslo. Hun har arbeidet ved Drammens Museum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og hos Byantikvaren i Oslo. De siste tre årene har hun vært stipendiat ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, og hun er nå ansatt i Fortidsminneforeningen.  12.05 – 12.35 Presentasjon ved Rintala/Eggertsson Arkitekter 12.40 – 13.10 Presentasjon ved Invit Arkitekter 13.10 – 13.45 Pause m/lunsj til salgs i Apotekeren kafé 13.45 – 14.15 Presentasjon ved Sandbakk/Pettersen Arkitekter 14.20 – 14.50 Presentasjon ved Cubus Arkitekter 14.50 – 15.00 Kaffe/te 15.00 – 15.45 Samtale/diskusjon. Moderator: Mathilde Sprovin 15.45 – 16.00 Avslutning/oppsummering Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte. 
24.08.16 09:52
Foredrag og langåpent torsdag 25.august
Vi fortsetter vår film- og foredragsrekke i forbindelse med BYEN-utstillingen, og torsdag 25.august inviterer vi til foredrag med forfatteren og gründeren Helene Gallis.URBANT LANDBRUK, MØTEPLASSER OG INKLUDERING
v/ Helene Gallis Kan inkludering av mangfoldige brukergrupper gjøre mer for et byrom og fellesskapet enn målrettet ekskludering av enkeltgrupper? Vaterlandsparken mellom Akerselva, Oslo Plaza og Spektrum, har vært kalt Oslos farligste sted. Sommeren 2015 etablerte Oslo Kommune og Nabolagshager et temporært byromsprosjekt, Sjakkplassen, for å teste urbant landbruk som et virkemiddel for å skape grønne møteplasser. Plassen ble møblert med selvvannende plantekasser, benker og store sjakkbrikker. Sjakkbrikkene var til gratis utlån hver dag og ble flittig brukt. Fra dag én har prosjektet blitt godt tatt imot av naboer, forbipasserende og turister. Politi, vektere og utekontakt har opplevd en sterk økning i bruken av området, og et fravær av negative episoder i prosjektperioden. Plantene har blitt tatt vare på av brukerne av plassen, og grønnsakene har blitt høstet etter hvert som de modnet. Grønt og inkluderende gjorde susen. ** Helene Gallis er gründeren bak Nabolagshager, som er et nystartet urbant senter for dyrking, byøkologisk innovasjon og grønt nærmiljøengasjement beliggende i landbrukskvartalet i Oslo.  Nabolagshager er en kunnskapshub og one-stop-shop for kurs, produkter og tjenester relatert til urban dyrking. I 2015 ga Helene ut boken DYRK BYEN! og har ellers vært sentral i utviklingen av den nye dyrkebølgen som daglig leder i MAJOBO og prosjektansvarlig for en rekke innovative pilotprosjekter innen urban dyrking.  Foredraget er inkludert i inngangsbilletten. Kunstmuseet KUBE, Jugendstilsenteret og Apotekeren kafé holder åpent til kl 20.00.
15.08.16 16:07
ledig stilling: Museumsvert
Utlysning av stilling som museumsvert og kafemedarbeider ved Jugendstilsenteret og Kunstmuseet Kube.Vi søker etter faste museumsverter for annen hver helg og ved behov høsten 2016, som kan fortsette våren 2017 og om mulig sommeren 2017. Sommeren 2017 vil det være større behov under turistsesongen. Nøkkeloppgaver: Førstekontakt med våre gjester og å formidle riktig informasjon om våre utstillinger, faste og temporære. Salg og publikumskontakt i vår museumsbutikk og resepsjon, og kafé. Barista i vår museumskafé, og forberedning av enkle matretter og drikke til våre gjester. Ansvar for åpning og stenging av vår museumsbutikk og museumskafe, samt museene generelt. Du vil måtte bistå ved arrangementer, som åpninger av nye utstillinger, arrangement på kveldstid som konserter og foredrag, og være vert for forskjellige arrangementer og selskaper. Ønskede kvalifikasjoner: Du må være punktlig, imøtekommende og serviceinnstilt. Du må kunne takle et høyt arbeidstempo og en variert arbeidsdag. Du må ha en interesse for kunst og historie. Du må ha gode både norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Mer språkerfaring er bare positivt. Barista- og/eller kaféerfaring er å foretrekke, men ikke et krav. Opplæring vil bli gitt i løpet av høsten 2016. Tiltredelse snarest.   Send søknad med CV og referanser til: linn@jugendstilsenteret.no eller Stiftelsen Kulturkvartalet Jugendstilsenteret og Kunstmuseet Kube
Apotekergata 16
2004 Ålesund
05.08.16 10:27
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpnet 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen* (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) *Elsebeth Jørgensens lydverk "Walking Journal" er tilgjengelig online og kan medbringes på vandring i byen. Finn verket her. Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Se her for oversikt over foredrags- og filmprogram.
04.01.16 15:00
  opplev DEN VAKRE JUGENDSTILEN - GJENSTANDSUTSTILLINGen
I Apotekergaardens andre etasje finner du utstillingen "Den vakre jugendstilen". Utstillingen viser mangfoldet i jugendstilen, slik det kommer til uttrykk i pynte- og bruksgjenstander. Utstillingen fokuserer på norske kvalitetsarbeider i ulike materialer. Jugendstil – art nouveau var et internasjonalt fenomen som ble preget av hvert lands nasjonalkultur. I tillegg til de norske arbeidene vil denne utstillingen vise noe av bredden i det som ble skapt internasjonalt.
24.06.12 01:35
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpnet 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen* (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) *Elsebeth Jørgensens lydverk "Walking Journal" er tilgjengelig online og kan medbringes på vandring i byen. Finn verket her. Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Se her for oversikt over foredrags- og filmprogram.
04.01.16 15:00
Film- og foredragsrekke: BYEN 17.juni-29.januar
Vi ønsker å gi vårt publikum en bred innsikt i tematikken som tas opp i BYEN. Derfor arrangerer vi en foredragsrekke med fagpersoner som gjennom ulike innfallsvinkler diskuterer by, byutvikling og urbanisering. I tillegg organiserer vi en filmrekke med filmer som både orienterer seg mot helhetlige bymiljø, spesifikke arkitektoniske prosjekter og teoretiske diskusjoner.

Arrangementene er i hovedsak lagt til torsdager kl 18, og finner sted i Overlyssalen. September til desember innfører vi langåpent med gratis inngang hver torsdag. De aller fleste foredragene og filmvisningene er derfor gratis. Foredragene holdes på norsk/svensk. Alle filmene har engelske undertekster.25.august kl 18
“Urbant landbruk, møteplasser og inkludering”
Ved Helene Gallis, forfatter og gründer for Nabolagshager 3.september kl 14 (NB! Lørdag)
”Å bygge by fra fortauskanten”
Ved Trine Klemetsen, gründer Bypatrioten 8.september kl 18
”Ålesund på banen - Bybanen”
ved Thor W. Bjørlo, kommunikasjonssjef i Norsk Bane 15.september kl 18
Samtale og filmvisninger
Billedkunstner Ane Hjort Guttu og kurator Benedikte Holen i samtale.
Filmen som vises denne kvelden erTiden går (47min, 2015) av Ane Hjort Guttu.
Ane Hjort Guttu deltar i utstillingen BYEN – som arena med filmen Fire Studier av Oslo og New York (2012). 22.september kl 18
”Levende lokaler – Hvordan bruk av tomme lokaler kan skape liv i sentrum”
Ved Eriksen Skajaa Arkitekter. 20.oktober kl 18
"Rom for innblanding - erfaringer med kunstneriske intervensjoner i offentlige rom"
Ved Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kurator 27.oktober kl 18
Paneldiskusjon: “Den flerkulturelle byen”
Arrangeres i samarbeid med Røde Kors Møre og Romsdal 17.november kl 18
Om KOROs uteromsordning (URO)
Ved Bo Krister Wallström, Seniorrådgiver KORO 24.november kl 18
“Stedsutvikling – forventninger og realiteter. Om kunst i utviklingen av Bjørvika, Oslo”
Ved Anne Beate Hovind, Prosjektleder Bjørvika Utvikling. 26.januar kl 18
“Nya roller i planeringen”
Ved Joanna Zawieja, produsent Stadsutveckling, Statens konstråd, Sverige. Filmprogram 18. august kl 18
The Human Scale
Danmark 2012 / 1t 23min
Regi: Andreas M. Dalsgaard
Filmen formidler den danske arkitekten Jan Gehls arbeid, og tar oss med fra sykkelbyen København til metropoler som New York, Melbourne, Dhaka og Chongqing. 18. august kl 18
Life between buildings
Danmark / 18min
Regi: Jan Gehl og Tobias Lau
En film om medborgerskap, samfunnspåvirkning og arkitektur. Filmen ble opprinnelig lagd for en utstilling ved Louisiana Museum of Modern Art og Venezia Biennalen. 13. oktober kl 18
Hunting for Hecla
Norge 2013 / 45 min
Regi: Nina Benneche
Filmen handler om New Yorks byggekunst og byutvikling i siste del av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundret, i tiden hvor “the big apple” utviklet seg til en metropol. 3.november kl 18
Unfinished Spaces
USA 2011 / 1t 26min
Regi: Benjamin Murray og Alysa Nahmias
En film om da Fidel Castro og Che Guevara på 1960-tallet ga tre unge arkitekter oppdraget å bygge et kunstakademi. Filmen skildrer hvordan det ambisiøse prosjektet ble gjenoppdaget og erklært et arkitektonisk mesterverk. 8.desember kl 18
The Chinese Mayor
Kina 2014 / 1t 29min
Regi: Hao Zhou
Dokumentaren følger ordføreren i Datong, som har kjempet for å forvandle en av Kinas mest forurensende byer til en turistdestinasjon. Filmen er et politikerportrett, men forteller også historien om et vanvittig og massivt byutviklingsprosjekt. 12.januar kl 18
The New Rijksmuseum
Nederland 2014 / 1t 30min
Regi: Oeke Hoogendijk
Bygget som huser Rijksmuseum i Amsterdam, tegnet av Pierre Cuypers, sto klart i 1885. I 2004 stengte museet dørene for å renoveres og moderniseres. Filmskaperen dokumenterte denne spennende prosessen, som tok hele ti år.
25.05.16 22:44
digitalt_museum.jpg

Design og CMS: Osberget.no