FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

paneldiskusjon 27.oktober kl 18.00: den flerkulturelle byen - ålesund
paneldiskusjon 27.oktober kl 18.00: den flerkulturelle byen - ålesund
I samarbeid med Møre og Romsdal Røde Kors inviterer vi til paneldiskusjon om den flerkulturelle byen Ålesund.Våre byer blir stadig mer etnisk- og kulturelt sammensatte – også en mellomstor by som Ålesund. Vi har et større mangfold av livsformer, handlingsmønstre og kulturelle praksiser som gjør seg gjeldende på ulike måter i offentligheten. Dette skyldes både den økte globaliseringen, økt arbeidsinnvandring og innvandring av flyktninger og asylsøkere. Verdien av det flerkulturelle fellesskapet med holdninger om likeverd og respekt i bunn er for mange udiskutabel, mens andre møter utviklingen med skepsis og frykt. På hvilken måte har en større grad av etnisk- og kulturelt mangfold påvirket Ålesund? Hvordan gjør vi den flerkulturelle byen til et godt sted å være for alle? Og hvordan planlegger vi den videre utviklingen av byen på en måte som ikke gir grobunn for avstand, men heller for integrering? Til å diskutere disse spørsmålene har vi i samarbeid med Røde Kors Møre og Romsdal invitert aktører fra Ålesund kommune, skolesektoren og asylmottak. Innleder:
Anne Mette Liavaag, strategi- og utviklingssjef i Ålesund Kommune Panel:
Anne Mette Liavaag, strategi- og utviklingssjef i Ålesund Kommune
Vigdis Thoresen, leder VH Flyktning Ålesund Kommune
Sam Gobert, mottaksleder HERO Asylmottak Ålesund
Lisbeth B. Hareide, undervisningsinspektør Aspøy skole Ordstyrer:
Terri Ann Senior, Røde Kors Møre og Romsdal
13.10.16 13:14
<span><strong>ÅLESUNDS NYE KUNSTKVARTAL</strong></span>
ÅLESUNDS NYE KUNSTKVARTAL
I dag offentliggjorde Stiftelsen Kulturkvartalet sine planer om å opprette et nytt kunstkvartal i hjertet av Ålesund sentrum. Mulighetsstudien som er utarbeidet av det danske arkitektfirmaet JAJA Architects er et godt utgangspunkt for stiftelsens videre arbeid med å realisere prosjektet.Kunstkvartalet skal inneholde et forskningsbasert og nytenkende kompetansesenter og spesialmuseum for norsk og nordisk jugendstil, samt et kvalitativt viktig kunstmuseum med eksperimentelle arenaer. Dette er en investering i fremtiden, og utvidelsen er en utvikling som institusjonen trenger. Målet er at det endelige resultatet skal være et eksempel til etterfølgelse innenfor bygningsvern, nytenkende arkitektur og byutvikling.

For byens og regionens befolkning skal det nye kunstkvartalet være en berikelse. Utstillingene, formidlingsprogrammene og den omkringliggende kunst- og aktivitetsparken vil tilrettelegge for et aktivt kulturliv og skape levende urbane møteplasser. Det ligger også et stort potensial her for jugendstilbyen Ålesund som turistdestinasjon. Selv om museet aldri vil bli det største, så skal det være suverent på sitt felt og operere som en selvstendig og sentral regional, nasjonal og internasjonal aktør. 

Dette er et ønskeprosjekt i tråd med Ålesunds ambisjon om å være et levende kulturelt sentrum på Nord-Vestlandet. Vi har behov for sterke kunst- og kulturinstitusjoner i fylket, og en realisering av det nye kunstkvartalet er derfor også viktig for utviklingen av regionens fremtid, sier styreleder Berit Sørland Wennersberg.

Stiftelsen Kulturkvartalet består av Jugendstilsenteret og KUBE. Jugendstilsenteret er det nasjonale kompetansesenteret for norsk og nordisk jugendstil. KUBE er et kunstmuseum med et særskilt regionalt ansvar. For mer informasjon kontakt direktør Gro Kraft, tlf. 97404702 / gro@jugendstilsenteret.no eller kurator formidling Solfrid Otterholm, tlf. 47459122 / solfrid@jugendstilsenteret.no.
23.09.16 12:28
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpnet 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen* (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) *Elsebeth Jørgensens lydverk "Walking Journal" er tilgjengelig online og kan medbringes på vandring i byen. Finn verket her. Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Se her for oversikt over foredrags- og filmprogram.
04.01.16 15:00
jugendfeber / BYEN
jugendfeber / BYEN
I oktober får Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE besøk av ålesundselever som skal følge den koreograferte vandringa Jugendfeber og oppleve utstillinga BYEN.JUGENDFEBER Kvifor er nokre menneske så glade, ja mest sjuke, etter gamle hus, møblar og gjenstandar. Kva er det som gjer at nokre føler kjærleik ved fyrste blikk på eit gamalt bord eller ein stol? Er det det dei runde kantane? Dei mjuke linjene i beina? Treverket i den glatte bordplata? Eller er det kjensla av at gjenstanden gøymer historier om menneske som ikkje finst lengre? Skodespelar Inger Bakke tek publikum med på ei oppdagingsferd inne i Apotekergården. På ferda gjennom huset, møter publikum karakterar med jugendfeber. Dei har ikkje mykje anna til felles, men dei har alle ein feberheit kjærleik til gjenstandar som er utforma i jugendstil. Jugendfeber er eit leikent møte med Jugendstilsenteret sine mange rom og gjenstandar. Kva skjer når vi ser på Jugendstilen med nye briller? Kva kan ”skjønnheit” og kunst vere? Og kva er vitsen? Vandringa er eit samarbeid mellom Jugendstilsenteret, Happy Monks produksjoner og Kultursekken. Denne framsyninga skjer i Apotekargården på Jugendstilsenteret og tar 45 minutt. Karstein Solli – regi og tekst Inger Bakke – regi og tekst Solveig Fagermo – scenografi Stian Omenås – musikk   MAL DIN BY - Omvisning og workshop BYEN er eit utstillingskonsept som rommar fleire prosjekt. Målet til Kunstmuseet KUBE er å sjå nærmare på byen generelt, og korleis byar er i endring. Eitt av desse prosjekta er MAL DIN BY. Opplegg for grunnskule: Vi startar med ei kort omvisning i kunstutstillinga BYEN SOM ARENA, der vi møter både internasjonale, nasjonale og lokale kunstnarar som på ulike måtar har uttrykt seg om by – og byliv.   Etter omvisninga går vi i verkstaden MAL DIN BY. Her inviterer vi både barn og vaksne til å male eit stort bylandskap. Dette vil skje i Overlyssalen, der vi har ein 15 meter lang og 3 meter høg vegg. Vi gjer om Overlyssalen til ein maleverkstad der elevar og vaksne som deltek i opplegget malar sin by. Under rettleiing av formidlar vil eit kjempestort bylandskap vekse fram; fylt av personlege erfaringar med det å bu i by, eller ønsker og draumar for byen. Opplegget er utvikla i samarbeid med ein av landets fremste ekspertar på frescoteknikk, biletkunstnaren Bent Erik Myrvold.   Maleriet vil bli ståande under heile utstillingsperioden, og er ein viktig del av utstillingskonseptet BYEN. Tidsbruk: Omvisning 15 minutt. Maleverkstad 30 minutt. Opplegget er utvikla av Kunstmuseet KUBE, i samarbeid med biletkunstnar Bent Erik Myrvold. Opplegget er spesielt tilpassa Kultursekken i Møre og Romsdal, og vil gå parallelt med forestillinga Jugendfeber på Jugendstilsenteret. Alle elevar får vere med på begge opplegga.  Kunstnarar BYEN SOM ARENA: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO)
09.07.15 14:53
<p class=  opplev DEN VAKRE JUGENDSTILEN - GJENSTANDSUTSTILLINGen

">
  opplev DEN VAKRE JUGENDSTILEN - GJENSTANDSUTSTILLINGen
I Apotekergaardens andre etasje finner du utstillingen "Den vakre jugendstilen". Utstillingen viser mangfoldet i jugendstilen, slik det kommer til uttrykk i pynte- og bruksgjenstander. Utstillingen fokuserer på norske kvalitetsarbeider i ulike materialer. Jugendstil – art nouveau var et internasjonalt fenomen som ble preget av hvert lands nasjonalkultur. I tillegg til de norske arbeidene vil denne utstillingen vise noe av bredden i det som ble skapt internasjonalt.
24.06.12 01:35
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpnet 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen* (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) *Elsebeth Jørgensens lydverk "Walking Journal" er tilgjengelig online og kan medbringes på vandring i byen. Finn verket her. Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Se her for oversikt over foredrags- og filmprogram.
04.01.16 15:00
digitalt_museum.jpg

Design og CMS: Osberget.no