FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
ny_aktuelt_museum_16_03.jpg
ny_aktuelt_museum_16_05.jpg
ny_aktuelt_museum_16_08.jpg
FØLG OSS PÅ
Meny
 

lørdag 25.06. kl 13:00 velkommen til ENTER VS DELETE
Denne utstillingen skal begynne å vandre rundt på skoler i Møre og Romsdal fra høsten 2017. Vi inviterer nå et bredt publikum til visning og workshop her på Jugendstilsenteret/ KUBE, lørdag 25. juni klokka 13:00. Billedkunstneren Vania Cunia har utviklet workshopen Enter vs Delete som har fokus på teknologiske objekt. Samfunnet renner over av teknologi som utvikler seg i et stadig raskere tempo. Teknologiske objekt er en viktig del av hverdagen vår, men blir også raskt utdatert og - miljøavfall.  Dette er problemstillinger som kunstneren Vania Cunia jobber med, og som er utgangspunkt for workshopen. Cunha har med seg gamle kasserte PC tastatur. Deltakerne inviteres til både å reflektere over, og å omskape disse objektene til noe vi kan ha nytte av, noe som får oss til å tenke. Vi går løs på tastaturene med skrujern, hansker og vernebriller – og leter etter nye deler, ukjente sammenhenger og uventede estetiske kvaliteter. Vi bruker så delene til å skape installasjoner i Mellomrommet, uterommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE.  For hvem: Alle.
Billett: Gratis. Vania Cunha er fra Portugal, men bor i Molde. Hun har mastergrad i Kunst og Design i offentlige rom (2009) og bachelor i maleri (2007) fra Porto Kunsthøgskole i Portugal. OM du har et gammelt tastatur liggende, så ta det gjerne med. Viss ikke – så har vi. Velkommen!
17.06.16 12:12
ledige stillinger: konservator bygningsvern, kurator formidling og ansvarlig for museumsbutikk og kafé
Har du lyst til å jobbe i en av landets mest spennende kunstinstitusjoner, så må du se her. Vi trenger dyktige medarbeidere for stillingene som konservator bygningsvern, kurator formidling og ansvarlig for museumsbutikk og kafe. Konservator bygningsvern:  Stiftelsen Kulturkvartalet med Jugendstilsenteret er Norges nasjonale kompetansesenter og nasjonalt museum for jugendstil. Stiftelsen drifter Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE. Museet står foran en betydelig satsing på faglig og arealmessig utvikling i de nærmeste årene. Jugendstilsenteret og KUBE ligger midt i Ålesunds hjerte og er et museum med internasjonale kontakter og et internasjonalt publikum.
Se full stillingsutlysning.  Kurator formidling:  Kunstmuseet KUBE og Jugendstilsenteret ønsker å videreutvikle en eksperimenterende og engasjerende formidling, med en klar profil forankret i museets virksomhet. Museet tar mål av seg til å utvikle og utvide virksomheten i de nærmeste årene med nye faste utstillinger og med poengterte skiftende utstillinger. Det er vårt mål å forsterke våre fasiliteter også for formidling. Det skal utvikles digital formidling tilpasset vår institusjon. Kurator formidling er del av et fremoverlent kollegium med internasjonale nettverk.
Se full stillingsutlysning.  Ansvarlig for museumsbutikk og kafé:  Har du en kremmer i magen og et ønske om å arbeide i et spennende og internasjonalt miljø? Da kan dette være stillingen for deg. Jugendstilsenteret og KUBE er i startgropen av en utviklingsfase og søker medarbeidere som vil bidra med handlekraft, nytenking og pågangsmot. Vi søker etter en person som vil utvikle og drifte en spennende museumsbutikk og -kafé midt i Ålesund sentrum.
Se full stillingsutlysning. 
26.05.16 10:06
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpner 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, byvandringer, og arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen* (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) *Elsebeth Jørgensens lydverk "Walking Journal" er tilgjengelig online og kan medbringes på vandring i byen. Finn verket her. Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Se her for oversikt over foredrags- og filmprogram.
04.01.16 15:00
UTSTILLINGSPROGRAM 2016: JUGENDSTILSENTERET & KUNSTMUSEET KUBE
Vi går nok et spennende år i møte, og håper å kunne engasjere vårt publikum med ulike utstillinger, arrangementer og aktiviteter gjennom hele året!Neste års hovedsatsning er et sammensatt utstillingsprosjekt om by og byutvikling. Både Kunstmuseet KUBE, Jugendstilsenteret, det fysiske uterommet mellom museene og byrommet for øvrig tas i bruk. Prosjektet BYEN tar flere former; blant annet viser vi en utstilling med kunstnere som skildrer møter med ulike byer, vi gir et nærmere innblikk i byutviklingen i Ålesund by akkurat nå, og vi viser en utstilling om byen som kunne ha blitt, med ikke-realiserte prosjekter i Ålesund fra gjenreisningsperioden og frem til i dag. Utendørs blir det flere aktiviteter og arrangementer for store og små, og særlig vil det fysiske mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE være sentralt og skal benyttes aktivt. Vi vil i tillegg invitere til foredrag og byvandringer. Selve utstillingen åpner 17.juni, men flere av arrangementene og aktivitetene blir gjennomført i tiden før. Blant annet arrangerer vi helgen 11.-12.juni for første gang Jugendstildagene med omvisninger i private jugendstilhus, foredrag og filmvisninger. Eget programhefte for BYEN lanseres våren 2016. Følg med på våre nettsider! Før vi kommer så langt presenterer vi også et knippe andre utstillinger. Vår jubileumsutstilling HERFRA, som vises i Kunstmuseet KUBEs 3 etasjer, fortsetter inn i det nye året og blir stående til 31.januar. Utstillingen viser arbeider av over 40 kunstnere i og fra Møre og Romsdal. Med utgangspunkt i regionen og i ulike kunstnersubjekter ser vi mot en fremtid, og inviterer til en feiring av mange ulike stemmer. Vi innleder det nye utstillingsåret med et fokus på det maleriske medium, og 12. februar kan vi invitere til separatutstilling med ålesunderen Tom Monsås (f.1972). Han jobber med det figurative maleriet og benytter ekspresjonistiske virkemidler med sterke koloritter og mettede fargefelt. Han fordyper seg i menneskets indre sjeleliv og skildrer den mørke siden av tilværelsen. Impulsene hentes fra samtiden og dagsaktuelle hendelser, og spiller på en voldsestetikk som omfatter krig, terror, frykt og menneskelig sårbarhet. Utstillingen vises i 1.etg i Kunstmuseet KUBE. En uke etter, den 19.februar, inviterer vi til separatutstilling med Therese Christensen (f.1946) i 2.etg i Kunstmuseet KUBE. Hennes kunstnerskap bygger på det abstrakte maleriet, og hun arbeider med en intuitiv tilnærming til den kunstneriske prosessen. Gjennom et ekspressivt og organisk formspråk blir maleriets muligheter utforsket. Transparente fargeklanger, drypp, streker og dynamiske linjeføringer skaper lyriske og atmosfæriske situasjoner på lerretet. Maleriene framstår som en symbiose av styrke og letthet, harmoni, flyt og dissonanser. Også i 2016 tar vi imot Vestlandsutstillingen. Den årlige vandreutstillingen har eksistert siden 1922, og presenterer et tverrsnitt av det som foregår innen norsk samtidskunst med tilknytning til Vestlandet. VU2016 er kuratert av Lars Korff Lofthus og Sveinung Unneland og har fått tittelen Lokale Forhandlinger. I Jugendstilsenteret vil det i tillegg til våre faste utstillinger bli mulig å se utstillingen Substratum med den sveitsiske kunstneren Samoa Rémy (f.1974) helt frem til 28.februar. Utstillingen vises i museets 2. etasje, i spisestuen samt senterets tre rom for temporære utstillinger. Substratum tar blant annet utgangspunkt i naturen som et filosofisk, estetisk og spirituelt omdreiningspunkt for jugendstilen, og at stilen oppstod som en "frisk pust av idealisme" i tiden mellom ca.1890 og første verdenskrigs begynnelse. Velkommen, og god fornøyelse! OVERSIKT UTSTILLINGSPROGRAM KUNSTMUSEET KUBE OG JUGENDSTILSENTERET 2016: HERFRA: til 31.januar
Kunstmuseet KUBE – alle etasjer

Samoa Rémy: til 28.februar
Jugendstilsenteret – spisestuen, og rom for temporære utstillinger i 2.etasje

Tom Monsås: 12. februar–17. april
Kunstmuseet KUBE – 1.etasje

Therese Christensen: 19.februar – 17.april
Kunstmuseet KUBE – 2.etasje

Vestlandsutstillingen 2016: 29.april – 22.mai
Kunstmuseet KUBE – 1.og 2.etasje

BYEN: Hele året, utstilling; 17.juni 2016 – 29.januar 2017
Kunstmuseet KUBE, Jugendstilsenteret, byrommet
31.10.14 13:31
apoteker øwres spisestue
Spisestua i Apotekergaarden er godt bevart, med orginale møbler og japanske papirtapeter. Her har ikke arkitekten overlatt noe til tilfeldighetene. I spisestuen kan man legge merke til at alle møblene er tegnet til rommet. Dette representerer det vi kaller et Gesamtkunstwerk, et totalkunstverk, der arkitekten har bestemt hele rommets utforming: fra taklister og brystningspanel til bord og stoler. Til og med buffetens messingbeslag er spesielt laget for dette interiøret. Spisestuen er tegnet av Hagbarth Schytte-Berg (1860-1944) og den er stilmessig beslektet med arkitekt Henrik Bulls interiør tegnet til Stockholmsutstillingen i 1897. I motsetning til tradisjonelle dragestilsmøbler er ornamentikken her blitt enklere: den er her konsentrert til møbelets mest sentrale ledd. Møblenes hovedformer er fremhevet og ornamentikken er mer underordnet. Spisestuen er trolig utført av snekkermester Anton Helseth.  
20.06.14 13:24
BYEN 17.6.2016-29.1.2017
Vår hovedutstilling dette året er BYEN, et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Utstillingen åpner 17.juni kl 17.00. I tillegg til tre parallelle utstillinger arrangerer vi foredrag, filmvisninger, paneldebatter, formidlingsverksted, byvandringer, og arrangementer og tiltak i museets uterom. Byen som et fysisk og sosiokulturelt sted er et spennende utgangspunkt for mellommenneskelige møter og diskusjoner om urbanisering, kulturell tilhørighet, konflikt og politikk, demokrati og maktfordeling. Som kunstinstitusjon kan vi bidra med nye perspektiver i disse diskusjonene, og gjennom et utadvendt og inkluderende utstillingsprosjekt håper vi å stimulere til dialog og debatt om temaer som trer frem i møter med byer. Med BYEN tar vi vår rolle som samfunnsaktør på alvor, og inviterer folk til interaksjoner og meningsbrytninger. I tillegg til å være en utstilling av kunst, byplanlegging og arkitektur handler dette prosjektet også om meninger, diskusjoner og hendelser. Publikum inviteres til å reflektere over sin egen rolle i samfunnet og vurdere om man ønsker å være passive tilskuere og konsumenter eller aktive agenter. Utstillinger i Kunstmuseet KUBE: 1.etg: BYEN: Ålesund - 10.000 meter med muligheter. I denne utstillingen presenterer vi noen av vår tids urbaniserings- og byutviklingsplaner for Ålesund, blant annet planer for byens sørside, en mulig bybane, og det egeninitierte prosjektet ”Myldring i mellomrommet”, der museet har utfordret fire arkitektkontor til å komme med forslag om hva museet kan gjøre i det fysiske mellomrommet til de to museumsbyggene. De ble utfordret til å løse våre utfordringer med manglende publikums- og formidlingsarealer. I tillegg presenteres en nyprodusert film der folk har blitt gitt anledning til å dele sine visjoner for fremtidens Ålesund. 2.etg: BYEN - som arena I Kunstmuseet KUBEs 2. etasje presenterer vi en internasjonal kunstutstilling der kunstnerne skildrer møter med ulike byer. Felles for verkene er at de tematiserer sosiale, estetiske og kulturelle aspekter ved byen som fenomen. De viser en utforskning av det urbane rom som arena for mellommenneskelige møter, poetisk og politisk engasjement, improviserte handlinger, makt, aktivisme, utvikling og tilgjengelighet. Verdens byer er i endring og utvikling, og utstillingen inviterer til refleksjoner rundt denne globale urbaniseringen. BYEN - som arena viser arbeider i flere medier, som foto, video, lyd, installasjon og tegning. Kunstnere: Marte Aas (NO), Sophie Calle (FR), Amal Kenawy (EG), Clara Ianni (BR), Elsebeth Jørgensen* (DK), Ane Hjort Guttu (NO), Kay Arne Kirkebø (NO), Tom Molloy (IR), Jon Benjamin Tallerås (NO) *Elsebeth Jørgensens lydverk "Walking Journal" er tilgjengelig online og kan medbringes på vandring i byen. Finn verket her. Utstilling i Jugendstilsenteret: BYEN - som ikke ble BYEN – som ikke ble er et møte med de urealiserte byggeprosjekta i Ålesunds historie. Disse forble drømmer, skisser og modeller. Samtidig ble de også avisartikler, aksjonskomiteer og rabalder. De ble noens nederlag, andres seire. En bys bygninger og gater er byens fortelling, i megaformat. Hvordan skapes dette bylandskapet? Byens utforming endres ikke bare over natta, slik som etter brannen 23. januar 1904. Endringer kommer også snikende, med tida som går og endrede livskår. Noen mente at de urealiserte byggeprosjekta var blindspor, andre mente at de var muligheter og løsninger. De urealiserte byggeprosjekta følges av en rød tråd: det offentlige ordskiftet. De er en del av historien om hvordan byen blei til. Utstillinga byr på flere kontrafaktiske krumspring. Hva om byen ikke brente? Hva om vi kunne vandra opp på Nordre Rønneberghaug, og sett toget komme inn på perrongen ved Buholmen? Hva om vi kunne shoppa tørrskodd under glasstaket i Kongens gate? Ville byens fortelling da blitt annerledes? BYEN - i mellomrommet Uteområdet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har stort potensial for temporære aktiviteter. Dette kan bidra til økt aktivitet i bydelen og videre til å gi Ålesund sentrum flere urbane kvaliteter, samt supplere og bedre både bo- og bymiljø. Vi setter fokuset på problemstillinger rundt urbanisering, by(dels)utvikling, tilgang og tilgjengelighet, toleranse, demokrati og makt. Vårt ønske er at dette skal bli en tilgjengelig møteplass hvor byens innbyggere og besøkende kan møtes for sosialt samvær, og stimuleres til meningsutveksling og initiativ. I dette området kan du delta på ulike arrangementer som sykkelverksted, yoga og konserter. Benytt deg av uteserveringen til Apotekeren kafé, følg vår urbane hage som drives frem av en gruppe mennesker fra ulike land og kultururer, lån gratis racketer i våre åpningstider og test ut bordtennisbordet, spill en omgang sjakk når det er fint vær, ta med deg skateboardet, eller benytt området til hvile og kontemplasjon. BYEN – Nabolag/Naboskap Museets nabolag Aspøya blir sagt å være Norges tettest befolkede øy med sine knappe 0,6km2. Bydelen har en rik handelshistorie og en sterk visuell identitet med kombinasjonen av trehus og murbygninger, boliger og næringslokaler fra ulike perioder. I delprosjektet Nabolag/Naboskap vil det i perioder skje kunstneriske intervensjoner som både aktiviserer området og går i dialog med nabolagets beboere og besøkende. Se her for oversikt over foredrags- og filmprogram.
04.01.16 15:00
ledige stillinger: konservator bygningsvern, kurator formidling og ansvarlig for museumsbutikk og kafé
Har du lyst til å jobbe i en av landets mest spennende kunstinstitusjoner, så må du se her. Vi trenger dyktige medarbeidere for stillingene som konservator bygningsvern, kurator formidling og ansvarlig for museumsbutikk og kafe. Konservator bygningsvern:  Stiftelsen Kulturkvartalet med Jugendstilsenteret er Norges nasjonale kompetansesenter og nasjonalt museum for jugendstil. Stiftelsen drifter Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE. Museet står foran en betydelig satsing på faglig og arealmessig utvikling i de nærmeste årene. Jugendstilsenteret og KUBE ligger midt i Ålesunds hjerte og er et museum med internasjonale kontakter og et internasjonalt publikum.
Se full stillingsutlysning.  Kurator formidling:  Kunstmuseet KUBE og Jugendstilsenteret ønsker å videreutvikle en eksperimenterende og engasjerende formidling, med en klar profil forankret i museets virksomhet. Museet tar mål av seg til å utvikle og utvide virksomheten i de nærmeste årene med nye faste utstillinger og med poengterte skiftende utstillinger. Det er vårt mål å forsterke våre fasiliteter også for formidling. Det skal utvikles digital formidling tilpasset vår institusjon. Kurator formidling er del av et fremoverlent kollegium med internasjonale nettverk.
Se full stillingsutlysning.  Ansvarlig for museumsbutikk og kafé:  Har du en kremmer i magen og et ønske om å arbeide i et spennende og internasjonalt miljø? Da kan dette være stillingen for deg. Jugendstilsenteret og KUBE er i startgropen av en utviklingsfase og søker medarbeidere som vil bidra med handlekraft, nytenking og pågangsmot. Vi søker etter en person som vil utvikle og drifte en spennende museumsbutikk og -kafé midt i Ålesund sentrum.
Se full stillingsutlysning. 
26.05.16 10:06
digitalt_museum.jpg

Design og CMS: Osberget.no