FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
FØLG OSS PÅ
Meny
 

dobbel utstillingsåpning og kunstnersamtale fredag 19. februar kl 18
Vi har gleden av å invitere til åpningen av to utstillinger ved Kunstmuseet KUBE fredag 19.februar kl.18Klokken 18 åpner vi Knut Åsdams Mobil Egress i det fysiske mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE. Knut Åsdam har bygget om en lastebil, hvor man kan gå inn og se en film i lasterommet. Filmen forteller om en ung kvinne som jobber på en bensinstasjon i utkanten av Oslo, et arbeidssted som her er sett som bunnen av oljeindustriens enorme økonomiske stige. Hun håndterer arbeidssituasjonen med selvstendighet og stahet, i en verden i stor forandring. Filmen viser forholdet mellom kontroll og selvstendighet, og arbeid og klasse, men den er også en poetisk film om sosial usikkerhet i byens grenseland. Her vises samfunnets psykologisk bakside og kostnadene av hverdagen innen industrien som sørger for Norges stabilitet. Filmen er en eksperimentell fiksjon bygget på et dokumentarisk materiale, og blander omgivelser og karakterfortelling for å snakke om dagens samfunn. Mobil Egress turnerer i Norge i 2015/2016, og er en samarbeidsproduksjon med KORO - Kunst i offentlig rom. I forbindelse med åpningen inviterer vi til samtale mellom Knut Åsdam og Benedikte Holen, kurator ved Kunstmuseet KUBE og Jugendstilsenteret. Samtalen vil finne sted i Apotekeren kafé. Klokken 19 inviterer vi alle til å bli med oss til Kunstmuseet KUBE og åpningen av Therese Christensens separatutstilling Echoes of Red and the River.  Therese Christensens kunstnerskap bygger på det abstrakte maleriet. Hun arbeider med en intuitiv tilnærming til den kunstneriske prosessen. Gjennom et ekspressivt og organisk formspråk blir maleriets muligheter utforsket.  Transparente fargeklanger, drypp, streker og dynamiske linjeføringer skaper lyriske og atmosfæriske situasjoner på lerretet. Maleriene framstår som en symbiose av styrke og letthet, harmoni, flyt og dissonanser. Therese Christensen (f.1946, Sussex) er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og UCLA.  Vi inviterer til åpningsfest i Apotekeren kafé i etterkant av åpningene.
02.02.16 21:35
kube stengt til 12.februar - VI monterer ny utstilling
Kunstmuseet KUBE holder stengt på grunn av montering av Tom Monsås utstilling NIHIL. Åpningen av utstillingen er fredag 12. februar kl.19. Velkommen! Jugendstilsenteret holder åpent som vanlig.
02.02.16 14:16
TOM MONSÅS: NIHIL 12.02. – 17.04. 2016
Kan vi tillate oss å skape kunst av lidelse? Hvor ligger i så fall etikken i å fremstille katastrofer og menneskelig lidelse i kunst? Kan vi unngå at fremstillinger av ulike katastrofer i kunsten blir redusert til ren estetisisme og at vi som betraktere blir redusert til sensasjonslystne tilskuere? Hvordan skal vi tenke omkring bruk av katastrofer som tema i kunsten, og hva er målet med en kunstnerisk praksis som tar for seg voldsestetikk?Med utgangspunkt i terrorangrepet på Bataclan i november i fjor undersøker kunstneren Tom Monsås disse problemstillingene i sin installasjon NIHIL. Ved gjenbruk av pressefoto fra terrorangrepet setter han søkelys på vår virkelighetsforståelse i møtet med katastrofer og lidelse: vår blindhet, og hvilke strategier man skal ta i bruk for å berøre med bilder i dag. Kan kunst bidra til å forstå meningen eller meningsløsheten i menneskelige katastrofer og lidelse? Gjennom tematisering av Paristerroren behandler utstillingen noen av de sentrale utfordringene og konfliktene som preger verden i dag. Åpningen av utstillingen er fredag 12. februar kl.19 i 1.etg. på Kunstmuseet KUBE. Velkommen!
04.12.15 15:11
SEPARATUTSTILLING:  SAMOA RÉMY "SUBSTRATUM"  2.10.2015 - 28.02.2016
Substratum: an underlying layer or substance; a layer of something below.   Denne høsten presenterer Jugendstilsenteret separatutstillingen Substratum av den sveitsiske kunstneren Samoa Rémy. Utstillingen vises i museets 2. etasje, i spisestuen samt senterets tre rom for temporære utstillinger. Utstillingen tar blant annet utgangspunkt i naturen som et filosofisk, estetisk og spirituelt omdreiningspunkt for jugendstilen, og at stilen oppstod som en "frisk pust av idealisme" i tiden mellom ca. 1890 og første verdenskrigs begynnelse. Tittelen Substratum refererer til underliggende og dypere lag. Utstillingen benytter en geologisk, historisk og samfunnsmessig tilnærming i utforskningen av de underliggende lagene, synlige og usynlige, som skaper vårt historiesyn og vår verdensoppfatning. Som ett av hovedelementene i utstillingen har Rémy blitt invitert til å gjøre en stedsspesifikk installasjon i Jugendstilsenterets spisestue. Installasjonen er en del av Jugendstilsenterets serie «Samtaler» hvor samtidskunstnere belyser dette gesamtkunstverket i jugendstil gjennom kunstnerisk inngripen, der rommets historikk og estetikk danner rammen.  Rémys intervensjon, An Unlikely Outcome (2015), refererer til Ålesunds gjenreisningshistorie, der den vakre jugendstilen fikk blomstre på tross av, men også på grunn av, bybranntragedien. Gjennom utstillingen ønsker kunstneren å utvide betrakterens tidsforståelse, og å utforske potensialet mellom det historiske og det samtidige. Rominstallasjonen inneholder en treplate med nøyaktig lik størrelse som spisestuebordet. I platen har kunstneren sagd hull etter omrissene av alle kuverter og objekter som står på bordet. Platens overflate har blitt forkullet, og er montert noen centimeter over bordet slik at objektene delvis stikker gjennom det svarte laget. Kunstnerens intensjon er å skape en slags form for "dobbel geografi" av overklasse-bordet i jugendstil, nesten som om to lag av historiske og sosiologiske betydninger overlapper hverandre.  Rémy har en vitenskapelig tilnærming til den kunstneriske prosessen og benytter ofte bildearkiv, fagbøker og oppslagsverk fra 1800- / tidlig 1900-tallet som kildemateriale. Substratum reflekterer rundt forholdet mellom mennesket og jorden, der begrepet "jorden" refererer til "geologi" og "tilfluktssted". Blant annet sammenstilles bearbeidede bilder av antropomorfe mineralformasjoner med forvrengte bilder av skyttergraver fra første verdenskrig, og temaer som geologiske prosesser, konflikt og krigsødeleggelse står sentralt. Spenningsmomentet ligger mellom det geologiske, sub-jordiske terrenget og industri- og maktlandskapet på overflaten. I utstillingen står alle verkene i en konseptuell dialog med hverandre. Det underliggende laget, enten historisk, geologisk, estetisk eller sosialt, skaper grobunn for nye lesninger og meningsdannelser. Samoa Rémy (f.1974, Sveits) har utdanning fra Kunstakademiet i Firenze, og Master i grafikk fra Kunsthøyskolen i Oslo. Utstillingsvirksomheten hennes omfatter både Norge og Sveits. Hun bor og arbeider mellom Oslo og Zurich.  Utstillingen er støttet av: - Norske Grafikeres Fond - Kulturrådet - The Swiss Arts Council Pro Helvetia - Canton Ticino
20.09.15 16:46
UTSTILLINGSPROGRAM 2016: JUGENDSTILSENTERET & KUNSTMUSEET KUBE
Vi går nok et spennende år i møte, og håper å kunne engasjere vårt publikum med ulike utstillinger, arrangementer og aktiviteter gjennom hele året!Neste års hovedsatsning er et sammensatt utstillingsprosjekt om by og byutvikling. Både Kunstmuseet KUBE, Jugendstilsenteret, det fysiske uterommet mellom museene og byrommet for øvrig tas i bruk. Prosjektet BYEN tar flere former; blant annet viser vi en utstilling med kunstnere som skildrer møter med ulike byer, vi gir et nærmere innblikk i byutviklingen i Ålesund by akkurat nå, og vi viser en utstilling om byen som kunne ha blitt, med ikke-realiserte prosjekter i Ålesund fra gjenreisningsperioden og frem til i dag. Utendørs blir det flere aktiviteter og arrangementer for store og små, og særlig vil det fysiske mellomrommet mellom Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE være sentralt og skal benyttes aktivt. Vi vil i tillegg invitere til foredrag og byvandringer. Selve utstillingen åpner 17.juni, men flere av arrangementene og aktivitetene blir gjennomført i tiden før. Blant annet arrangerer vi helgen 11.-12.juni for første gang Jugendstildagene med omvisninger i private jugendstilhus, foredrag og filmvisninger. Eget programhefte for BYEN lanseres våren 2016. Følg med på våre nettsider! Før vi kommer så langt presenterer vi også et knippe andre utstillinger. Vår jubileumsutstilling HERFRA, som vises i Kunstmuseet KUBEs 3 etasjer, fortsetter inn i det nye året og blir stående til 31.januar. Utstillingen viser arbeider av over 40 kunstnere i og fra Møre og Romsdal. Med utgangspunkt i regionen og i ulike kunstnersubjekter ser vi mot en fremtid, og inviterer til en feiring av mange ulike stemmer. Vi innleder det nye utstillingsåret med et fokus på det maleriske medium, og 12. februar kan vi invitere til separatutstilling med ålesunderen Tom Monsås (f.1972). Han jobber med det figurative maleriet og benytter ekspresjonistiske virkemidler med sterke koloritter og mettede fargefelt. Han fordyper seg i menneskets indre sjeleliv og skildrer den mørke siden av tilværelsen. Impulsene hentes fra samtiden og dagsaktuelle hendelser, og spiller på en voldsestetikk som omfatter krig, terror, frykt og menneskelig sårbarhet. Utstillingen vises i 1.etg i Kunstmuseet KUBE. En uke etter, den 19.februar, inviterer vi til separatutstilling med Therese Christensen (f.1946) i 2.etg i Kunstmuseet KUBE. Hennes kunstnerskap bygger på det abstrakte maleriet, og hun arbeider med en intuitiv tilnærming til den kunstneriske prosessen. Gjennom et ekspressivt og organisk formspråk blir maleriets muligheter utforsket. Transparente fargeklanger, drypp, streker og dynamiske linjeføringer skaper lyriske og atmosfæriske situasjoner på lerretet. Maleriene framstår som en symbiose av styrke og letthet, harmoni, flyt og dissonanser. Også i 2016 tar vi imot Vestlandsutstillingen. Den årlige vandreutstillingen har eksistert siden 1922, og presenterer et tverrsnitt av det som foregår innen norsk samtidskunst med tilknytning til Vestlandet. VU2016 er kuratert av Lars Korff Lofthus og Sveinung Unneland og har fått tittelen Lokale Forhandlinger. I Jugendstilsenteret vil det i tillegg til våre faste utstillinger bli mulig å se utstillingen Substratum med den sveitsiske kunstneren Samoa Rémy (f.1974) helt frem til 28.februar. Utstillingen vises i museets 2. etasje, i spisestuen samt senterets tre rom for temporære utstillinger. Substratum tar blant annet utgangspunkt i naturen som et filosofisk, estetisk og spirituelt omdreiningspunkt for jugendstilen, og at stilen oppstod som en "frisk pust av idealisme" i tiden mellom ca.1890 og første verdenskrigs begynnelse. Velkommen, og god fornøyelse! OVERSIKT UTSTILLINGSPROGRAM KUNSTMUSEET KUBE OG JUGENDSTILSENTERET 2016: HERFRA: til 31.januar
Kunstmuseet KUBE – alle etasjer

Samoa Rémy: til 28.februar
Jugendstilsenteret – spisestuen, og rom for temporære utstillinger i 2.etasje

Tom Monsås: 12. februar–17. april
Kunstmuseet KUBE – 1.etasje

Therese Christensen: 19.februar – 17.april
Kunstmuseet KUBE – 2.etasje

Vestlandsutstillingen 2016: 29.april – 22.mai
Kunstmuseet KUBE – 1.og 2.etasje

BYEN: Hele året, utstilling; 17.juni 2016 – 29.januar 2017
Kunstmuseet KUBE, Jugendstilsenteret, byrommet
31.10.14 13:31
SEPARATUTSTILLING:  SAMOA RÉMY "SUBSTRATUM"  2.10.2015 - 28.02.2016
Substratum: an underlying layer or substance; a layer of something below.   Denne høsten presenterer Jugendstilsenteret separatutstillingen Substratum av den sveitsiske kunstneren Samoa Rémy. Utstillingen vises i museets 2. etasje, i spisestuen samt senterets tre rom for temporære utstillinger. Utstillingen tar blant annet utgangspunkt i naturen som et filosofisk, estetisk og spirituelt omdreiningspunkt for jugendstilen, og at stilen oppstod som en "frisk pust av idealisme" i tiden mellom ca. 1890 og første verdenskrigs begynnelse. Tittelen Substratum refererer til underliggende og dypere lag. Utstillingen benytter en geologisk, historisk og samfunnsmessig tilnærming i utforskningen av de underliggende lagene, synlige og usynlige, som skaper vårt historiesyn og vår verdensoppfatning. Som ett av hovedelementene i utstillingen har Rémy blitt invitert til å gjøre en stedsspesifikk installasjon i Jugendstilsenterets spisestue. Installasjonen er en del av Jugendstilsenterets serie «Samtaler» hvor samtidskunstnere belyser dette gesamtkunstverket i jugendstil gjennom kunstnerisk inngripen, der rommets historikk og estetikk danner rammen.  Rémys intervensjon, An Unlikely Outcome (2015), refererer til Ålesunds gjenreisningshistorie, der den vakre jugendstilen fikk blomstre på tross av, men også på grunn av, bybranntragedien. Gjennom utstillingen ønsker kunstneren å utvide betrakterens tidsforståelse, og å utforske potensialet mellom det historiske og det samtidige. Rominstallasjonen inneholder en treplate med nøyaktig lik størrelse som spisestuebordet. I platen har kunstneren sagd hull etter omrissene av alle kuverter og objekter som står på bordet. Platens overflate har blitt forkullet, og er montert noen centimeter over bordet slik at objektene delvis stikker gjennom det svarte laget. Kunstnerens intensjon er å skape en slags form for "dobbel geografi" av overklasse-bordet i jugendstil, nesten som om to lag av historiske og sosiologiske betydninger overlapper hverandre.  Rémy har en vitenskapelig tilnærming til den kunstneriske prosessen og benytter ofte bildearkiv, fagbøker og oppslagsverk fra 1800- / tidlig 1900-tallet som kildemateriale. Substratum reflekterer rundt forholdet mellom mennesket og jorden, der begrepet "jorden" refererer til "geologi" og "tilfluktssted". Blant annet sammenstilles bearbeidede bilder av antropomorfe mineralformasjoner med forvrengte bilder av skyttergraver fra første verdenskrig, og temaer som geologiske prosesser, konflikt og krigsødeleggelse står sentralt. Spenningsmomentet ligger mellom det geologiske, sub-jordiske terrenget og industri- og maktlandskapet på overflaten. I utstillingen står alle verkene i en konseptuell dialog med hverandre. Det underliggende laget, enten historisk, geologisk, estetisk eller sosialt, skaper grobunn for nye lesninger og meningsdannelser. Samoa Rémy (f.1974, Sveits) har utdanning fra Kunstakademiet i Firenze, og Master i grafikk fra Kunsthøyskolen i Oslo. Utstillingsvirksomheten hennes omfatter både Norge og Sveits. Hun bor og arbeider mellom Oslo og Zurich.  Utstillingen er støttet av: - Norske Grafikeres Fond - Kulturrådet - The Swiss Arts Council Pro Helvetia - Canton Ticino
20.09.15 16:46

Design og CMS: Osberget.no