FØLG OSS PÅ    SKRIFTSTØRRELSE  A A  A     
Velkommen til vernissage og åpningsfest fredag 25.april kl.19
Fredag 25.april kl 19 åpner vi utstillingen Fra arkivet: Elsebeth Jørgensen og Helene Sommer på JugendstilsenteretAlle våre gjester ønskes velkommen til åpningen og vi håper dere vil være med oss på fest i Apotekeren kafé etter åpningen! Les mer om utstillingen her: Fra arkivet: Elsebeth Jørgensen & Helene Sommer
15.04.14 16:51
STIFTELSEN KULTURKVARTALET søker ny direktør
Vi søker etter en visjonær og engasjert direktør som får overordnet ansvar for hele virksomheten. Stillingen har stor spennvidde i oppgaver, som i tillegg til daglig drift innebærer strategisk utvikling, samarbeid og omdømmebygging. Du vil lede en svært kompetent organisasjon og drive de operative og strategiske prosessene som skal sikre at Stiftelsen Kulturkvartalet drives i henhold til ambisjoner og målsettinger. Du motiveres av å lede et av landets mest spennende museer og utvikle dets unike posisjon både nasjonalt og internasjonalt. Stiftelsen har et engasjert styre, en stabil driftssituasjon og dyktige medarbeidere.Stiftelsen Kulturkvartalet består av de to avdelingene Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE. De to avdelingene holder til i hver sin bygning i samme kvartal i Ålesund sentrum, med den unike jugendstilbyen som ramme for museet. Det nasjonale Jugendstilsenteret åpnet 6.6.2003. Kunstmuseet KUBE sto ferdig 17.9.2005. Museet driftes med tilskudd fra stat, fylke og kommunen, samt egeninntekter og sponsormidler. Vi har høye kunst- og kulturfaglige ambisjoner og stor aktivitet og formidler til et stort og variert publikum. Vi styrer etter følgende verdier: kvalitet, mangfold, åpenhet og nyskaping.          Vi produserer og formidler utstillinger, og vi forvalter en samling.          Vi ønsker å være en nyskapende institusjon gjennom våre utstillinger og formidlingsaktiviteter.          Vi har et samfunnsoppdrag, og skal arbeide for å øke interessen og forståelsen for jugendstilen og kunst for øvrig.          Vi har en museumskafé og butikk som service og knutepunkt for publikum fra begge avdelinger.   JUGENDSTILSENTERET Jugendstilsenteret er en nasjonal institusjon med ansvar for å formidle jugendstilens ulike uttrykk og former. Senteret ble etablert i Ålesund på grunn av byens unike karakter. Jugendstilsenteret er tilknyttet Réseau Art Nouveau Network og arbeider både internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Jugendsstilsenteret er i dag en museumsinstitusjon med egne samlinger av gjenstander og arkivalia. Vi dokumenterer og formidler jugendstilen. Samlingene er publisert på Digitalt Museum og Europeana. Jugendstilsenterets samling er i stadig utvikling, og forankres i dokumentasjon av stilen og fremtidige utstillingsprosjekter. Jugendstilsenteret jobber i tillegg med kulturminnevern og avgir høringsuttalelser i bevaringsaker både når det gjelder konkrete byggesaker og plansaker. På lokalt nivå samarbeider vi med Aalesunds Museum om høringsuttalelser. Vi bistår også fylkeskonservatoren og Riksantikvaren i konkrete saker, og vi gir råd til eiere av jugendbygninger fra hele landet. Vi formidler Jugendstilens betydning i et historisk perspektiv innen kunst- og samfunnsliv, like gjerne internasjonalt som nasjonalt. Formidlingen skjer i stor grad gjennom utstillinger.Publikum er en stor og uensartet gruppe der turister utgjør over halvparten av våre besøkende, mens skoleklasser er nesten en tredjedel av publikummet. Vårt pedagogiske tilbud omfatter også utstillinger gjennom Den kulturelle skolesekken som blir vist rundt i fylket. Den Kulturelle skolesekken  innholder også utstillinger med tilknytning til Kunstmuseet KUBE.   KUNSTMUSEET KUBE Kunstmuseet KUBE er en regional institusjon for hele det visuelle kunstfeltet inklusive arkitektur og design.  KUBE er det tidligere fylkeskunstgalleriet for Møre og Romsdal. Museet er i en omorganisering hvor det settes større ressurser inn på formidling og noe færre utstillinger. Vi skal ha ca 6 utstillinger i året, men det skal fortsatt være rom for å gjøre mindre stunt underveis. Vi har både kunsthistoriske og samtidskunstutstillinger. Takhøyden er stor. Vi forvalter det gamle fylkesgalleriets kunstsamling, men vi har også påbegynt en oppbygging av en kunstsamling med relasjon eller tilknytning til fylket. Vi låner ut kunstverk til andre museer og kunstinstitusjoner både i Norge og utenlands. Vi ønsker å være et nyskapende museum og gi publikum et spennende program i form av utstillinger, arrangementer og konserter. Det er høyt tempo og mange flotte utfordringer, både planlagte og noen litt mer impulsive. Vi har mange spennende planer fremover, men døren er åpen for nye forslag og ideer.   UTDYPNING OM STILLINGEN SOM DIREKTØR Du får en unik anledning til å lede arbeidet med å videreutvikle en sterk og synlig institusjon innen kunst og kultur. Du vil ha det faglige, økonomiske og administrative ansvaret. Kunstformidling er et særlig stort ansvar for institusjonen, dette skal du lede gjennom et meget kompetent og hyggelig personale. Vi ønsker deg som har relevant utdanning og erfaring fra museum, kunst og kulturinstitusjoner, med mastergrad eller høyere utdanning. Du må ha ledererfaring, gode evner til nettverksbygging og samarbeid, og du har gode kommunikasjonsferdigheter. Vi regner med at du har god økonomi - og forretningsmessig forståelse. Motivasjonsfaktorene dine ligger i utvikling av kunst og kulturtiltak i godt samarbeid med dine medarbeidere og eksterne aktører. Du liker selvsagt å inspirere og motivere dine kolleger. Du må også påregne noe reising både innenlands og utenlands. Lønn og betingelser etter avtale. Du rapporterer til styret og du har gode medhjelpere i ledergruppen, som består av administrasjonsleder og fagleder. Arbeidsspråket er norsk, og det forutsettes gode språkferdigheter på engelsk. Arbeidssted er Apotekergata 16, Ålesund.   For nærmere opplysninger: Kontakt styreleder Berit Sørland Wennersberg på tlf 905 03 605 eller avtroppende direktør Nils Anker på 415 19 374. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknadsfrist 28. april 2014. Søknad med CV sendes via www.finn.no  
28.03.14 15:02
  OPPLEV JUGENDSTILSENTERET
Jugendstilsenteret tilbyr GRATIS omvisning til barnehager og skoleklasser. Våre undervisningsopplegg Bybrannen i 1904 og livet i Ålesund - og Ålesund og den europeiske jugendstilen tilpasses ulike klassetrinn og spesielle ønsker. En tur med vår tidsmaskin er alltid inkludert.PRISER FOR PRIVATE GRUPPER:  I åpningstiden med egen guide:75 kr per person/gruppe 60 kr per person (min. 10 pers.) +  500 kr for egen guide Etter stengetid: 140 kr per person, guide er inkludert (min. 10 pers.). Det er mulig å kombinere undervisningsopplegg på Jugendstilsenteret med omvisning på Kunstmuseet KUBE, og/eller med et besøk i vår kafé. KONTAKT FORMIDLINGSAVDELINGEN:  
Rita Slotterøy, telefon: 40 41 68 04 , rita@jugendstilsenteret.no
Ingvil Eilertsen Grimstad, telefon : 70 10 49 79, ingvil.grimstad@jugendstilsenteret.no
29.06.12 19:27
  UTSTILLINGSPROGRAM 2014
NATUR PÅ NORDVESTLANDET
Kunstmuseet KUBE, 16.06.2012 –21.09.2014 SKYGGESPILL - DET POLARE LANDSKAP
Gjertrud Hals, Hardy Brix og Odd Marakatt Sivertsen
Kunstmuseet KUBE, 18.01 - 09.03.2014 JUGENDSTILENS NATUR
Utstilling fra Réseau Art Nouveau Network/Jugendstilsenteret
Kunstmuseet KUBE, 22.03 - 11.05.2014 Vestlandsutstillingen 2014 - Den enes brød en annens død
Kollektivutstilling
Kunstmuseet KUBE, 05.04 - 27.04.2014 SOMMERUTSTILLINGEN 2014
Tematisk gruppeutstilling
Kunstmuseet KUBE, 24.05 - 31.08.2014 MAY BENTE ARONSEN OG HARALD FENN
Kunstmuseet KUBE, 13.09 - 31.12.2014 LARS CHRISTIAN ISTAD
Kunstmuseet KUBE, 04.10.2014 - 01.02.2014
26.04.12 15:55

KULTURKVARTALET @Kulturkvartalet Lasting...

JUGENDSTILENS NATUR 22.MARS-11.MAI
Med utstillingen Jugendstilens natur ønsker vi publikum velkommen til et internasjonalt blikk på jugendstilen. Det er det nettverket Réseau Art Nouveau Network som har laget utstillingen, og den tar seg jugendstilens sterke forhold til naturen. Den kunstneriske bevegelsen som spredte seg i Europa mot slutten av 1800 - tallet hadde naturen som viktigste inspirasjonskilde. Naturen var forbilde for en ny estetikk som spredde seg fra Barcelona til Ålesund og fra Nancy til Helsingfors. Vitenskap og kunst smeltet sammen og fikk direkte innvirkning på menneskets livsstil.  Jugendstilens natur inviterer deg til å utforske det som den franske poeten Charles Baudelaire hyllet som "naturens tempel". Vi møter en verden av symboler, vitenskapelige oppdagelser og inspirasjon fra fjerne land. Utstillingen presenteres i fire deler. I første del – Epokens blikk vises de fire viktigste inspirasjonskildene til europeiske kunstnere mot slutten av 1800 – tallet. Disse var evolusjon og mikroskopi, dekorative forbilder, japonisme og naturfoto. .  I den andre delen - Naturens atelier blir publikum invitert inn i en kunstners atelier. Ved arbeidsbordet kan man se arbeidet med linjen, ornament og struktur, symbolisme, material og teknikk, og metamorfosen.   I den tredje delen - Kunstnerskapte landskap, inviteres publikum inn i en fantasiverden der sanser og elementer går over i hverandre. Her utforskes måten kunstnerne gav liv til elementene jord, ild, vann og luft – i tillegg til den hellige våren og industrien.   I den fjerde delen, som er et tillegg til den vandrende utstillingen, viser Jugendstilsenteret utvalgte verk fra samlingen. Tema er det spesifikt norske besjelede, den blomstrende og den marine naturen.   Utstillingen har blitt vist i Helsingfors og i Brussel, og skal i løpet av 2014 og 2015 vises i Riga, Barcelona, Ljubljana, Nancy, Terrassa, Bad Nauheim, Aveiro og Milano. Kurator: Theresa M-Sala, Barcelona
Utstillingsdesign: Fargas Garau SL Utstillingen er støttet av EU. Vi har utarbeidet et eget formidlingsopplegg til utstillingen. Les mer.  
07.02.14 15:24
Fra arkivet 25.04.-14.09.
Vi har invitert kunstnerne Elsebeth Jørgensen (DK) og Helene Sommer (NO) til Ålesund og Jugendstilsenteret for å skape nye kunstverk med utgangspunkt i Jugendstilsenterets samling og arkivmateriale, samt Ålesunds arkitektur, omgivelser og mange historier. Utstillingen vises i 2.etg på Jugendstilsenteret.De har blitt oppfordret til å undersøke hvilke fortellinger som ligger i dette visuelle og historiske materialet, og hvilke nye fortellinger og uttrykk som kan skapes med utgangspunkt i dette. I oktober 2013 ble det arrangert en innledende workshop, der kunstnerne fikk bakgrunnsinformasjon om Ålesunds historie og arkitektur, politiske prioriteringer, og gitt tilgang til materialet for å begynne sin kunstneriske prosess. Begge kunstnerne har arkivmateriale som sitt utgangspunkt i sin kunstneriske produksjon. Ved å la samtidskunsten kommentere materialet fra en historisk epoke og et gitt sted ønsker vi å sette søkelys på problemstillinger rundt kunnskapsproduksjon og historiefortelling, og hvordan og hvorfor vi velger som vi gjør når vi forvalter fortidens minner. Elsebeth Jørgensens verk «Walkscapes & Dandelions…» er en installasjon som består av seks deler i ulike medier. I verket inngår video, veggtegninger, gipsavstøpninger, lydmontasje og lånte artefakter i glassmonter. En del av verket fungerer dessuten som en digital lydvandring som kan lastes ned via Jugendstilsenterets nettside og fra en QR-kode, og medbringes på gåtur i byrommet. Jørgensen fattet tidlig i prosjektets fase interesse for de nattlige bybrannvandringene som i 40 år har blitt gjennomført som en kollektiv markering av bybrannen i 1904. Hun har iakttatt Ålesund som sted for historiske vandringer, sett i sammenheng med byens nattlige kollektive bybrannvandringer, stedets historieproduksjon og dets visuelle hukommelse som kan spores opp både i offentlige og private samlinger. Dette har hun så satt i forbindelse med tanker fra litteraturen omkring vandringens estetiske betydning for både individ og grupper, og om betydningen av forskjellige vandringsritualer i byrommet. Installasjonens bilder, lyd og objekter er utviklet gjennom sammenstilling av Jørgensens kunstneriske dokumentasjon, fiksjonselementer fra litteratur, fakta om stedets historiske vandringskultur, samt fortellinger hentet fra byens arkivrom. Underveis i verksproduksjonen har det også oppstått en rekke samtaler og samarbeider med kunstnere, historikere, arkivarer og fotografer som er aktive i Ålesunds historiefortelling og billedproduksjon omkring Ålesund som en historisk jugendstil-by. Ved å inkludere andre subjekter har Jørgensen også gitt plass til andre stemmer og betraktninger i sin produksjon. Helene Sommers utgangspunkt i verket «Om måser og gråstein» har vært å se på Jugendstilen som en alternativ, radikal og aktivistisk bevegelse. Hun har ønsket å spore opp en mer alternativ historie i Ålesund, ved å trekke linjer mellom Jugendstilen og 1960- og 70-tallets ungdomsrevolusjon, og videre frem til hvordan man i dag kan se på disse bevegelsene. Striden rundt rivningen av byens fuglefjell og jugendstilvillaen «Korsen» i 1973 er særlig sentral i hennes verk. Villaen, også kjent som Rønnebergvillaen, ble bygget for kjøpmannsfamilien Rønneberg i 1907 av arkitektbrødrene Christian og Hans Backer Fürst, og ble bestemt revet i 1973 for å gjøre plass for byens nye rådhus. I Jugendstilsenterets kjeller står det en modell av denne villaen. Sommer har laget en ny modell, men fremstilt den slik den så ut i mars 1973, da den ble okkupert av en gruppe mennesker i flere dager som en protest mot rivningen – med delvis sprengt fuglefjell, parkeringsplass, og banneret med påskriften «Miljø-Trivsel» hengende på smijernsverandaen. Sommer er opptatt av de mange mytene og ryktene rundt villaen, samt prosessen rundt rivningen. I tillegg til modellen har hun produsert collager. I de vegghengte collagene med bilder og tekst har hun satt sammen funnet arkivmateriale og egne fotografier. I tillegg gir hun oss sine refleksjoner gjennom tekst. Sommer trekker slutninger og sammenhenger på tvers av historien og binder ulike perioder sammen både visuelt og innholdsmessig. Hun streber ikke etter de dokumenterte og vitenskapelige sannhetene i sin søken, men forteller historier fra sitt perspektiv, basert på sine funn og samtaler med ulike personer. Ved å etablere nye sammenhenger stiller hun også spørsmål ved den dokumenterte og definerte historien.
Elsebeth Jørgensen (f.1970, DK) arbeider konseptuelt og stedsrelatert med fotografi, video, lyd, tekst og montasje. Ofte inngår hun i lange research-forløp i forskjellige historiske arkiver, hvor hun arbeider med forholdet mellom sted, historisitet og billedproduksjon. Jørgensen har sin utdannelse fra Det Kgl. Danske kunstakademi i København (1995-2002), hun har hatt flere separatutstillinger og deltatt i en rekke gruppeutstillinger og samarbeidsprosjekter. I 2011 hadde hun separatutstillingen «Ways of Losing Oneself in an Image» ved Hordaland Kunstsenter og Billedsamlingen i Bergen, og i 2010 holdt hun soloutstillingen «Arkivet: Cinemagic Tour & Crystal Palace» på Museet for Samtidskunst i Roskilde. I 2005-2010 var hun aktuell med «Unofficial Deposited Records» i samarbeid med Pia Rönicke ved Tate Modern, London. Hennes siste større soloprosjekt er udsmykningen «Langs Stien...», 2011-13, Vendsyssel, DK, et verk som fungerer både som stedsspesifikk lydvandring og webverk i 5 år. Helene Sommer (f.1978, NO) arbeider hovedsakelig med video, tekst og installasjoner bearbeidet i collager og samlinger. Hun finner sitt materiale fra ulike kilder som bøker, fotografier, film og tv til mer tradisjonelle arkiver. Dette bearbeides til nye konstellasjoner og fortellinger som gjerne stiller spørsmål til etablerte sannheter. Sommer gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo i 2003, og har siden da deltatt i flere gruppeutstillinger og hatt flere residency-opphold ulike steder i verden. I 2013 var hun med på Oslo Skulpturbiennale og i 2012 holdt hun separatutstillingen «A Great Piece of Turf» på Kunstnerforbundet i Oslo. I 2012 ble hun valgt ut som én av syv til å motta støtte fra Kulturrådets satsning «Hva er det med arkiv?».  Se gjerne kunstnernes hjemmesider Helene Sommer og Elsebeth Jørgensen. Kurator: Benedikte Holen Utstillingen er støttet av Statens Kunstfond Danmark
10.01.14 15:07

Apotekergata 16, 6004 Ålesund
T: +47 70 10 49 70
post@jugendstilsenteret.no
post@kunstmuseetkube.no

AKTUELT >
OM OSS > 
OPPLEV OG LÆR >
KAFÈ > 
NETTBUTIKK > 
 

KONTAKT OSS >
AKTIVER LESARWEB >
SKRIFTSTØRRELSE >
FACEBOOK >
ENGLISH >
DEUTCH >

  FØLG OSS PÅ        

            

      

Design og CMS: Osberget.no